Profile


Magazyn Forbes docenił atrakcyjność inwestycyjną Złotoryi. Potwierdza to ostatni ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu przygotowany we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informacji Gospodarczej.

Złotoryja, pojawiła się w rankingu Forbes po raz pierwszy. Zajęła 11 miejsce w kategorii miast i gmin do 50 tyś mieszkańców.

Certyfikat Gminy przyjaznej Inwestorom  to kolejne wyróżnienie, przyznane przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych, które potwierdza wysoką, biznesową markę miasta. była Złotoryja jest także finalistą VII Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal " - dedykowanego wyłonieniu najbardziej atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych w Polsce. Dodatkowo, dzięki współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju, Złotoryja została uznana za gminę przyjazną MŚP. Miasto posiada kompleksowo przygotowane tereny inwestycyjne, część z nich zlokalizowana jest w złotoryjskiej podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – co oznacza, iż  inwestorzy mogą skorzystać z pomocy publicznej z tego tytułu. Miasto Złotoryja przygotowało także pakiet pomocy dla inwestorów „Asystent inwestora”, w którym oferuje przedsiębiorcom chcącym rozpocząć inwestycje w Złotoryi: - kompleksową analizę lokalnego i regionalnego rynku pracy, - prezentację miasta i regionu, - system ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, okres zwolneinia nawet do 12 lat w przypadku dużych inwestycji, - powierzchnie biurowe w centrum Miasta w atrakcyjnej cenie, - pomoc w uzyskaniu pozwoleń, decyzji, znalezieniu miejsca zamieszkania na terenie miasta Złotoryja, - kontakt z instytucjami otoczenia biznesu: DAWG, PAIZ, agencje rozwoju regionalnego itd., - networking z lokalnymi przedsiębiorcami, - dostęp do Miejskiego Banku Kadr, który umożliwia bieżący dostęp do lokalnego rynku pracy a także stworzenie wizytówki firmy dla potencjalnych pracowników Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy również Interaktywną mapę inwestycji.

mar 9, 2017 Inwestycje

by Aurelius

mar 8, 2017 Historia Złotoryi

by Aurelius

Kontakt


Urząd Miasta Złotoryi | Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora

Adres

Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja

Telefon

+ 48 76 8779 170

E-mail

aurelius@zlotoryja.pl